Bilkørekort - priser

Det lovpligtige plus list mere 

  • Teoriundervisning – mindst 26 lektioner – max 6 måneder
  • Kørelektioner – mindst 16
  • 4 lektioner manøvrebane
  • 4 lektioner glatbane
  • 3 måneders netadgang til teoribog
  • 3 måneders netadgang til 10 evaluende teoriprøver

Kr. 13.500

Ekstra

Køreprøve                                        kr. 1.000

Færdselsrelateret førstehjælp          kr. 650

Gebyr til Færdselsstyrelsen             kr. 1.000

Lægeerklæring og billede